יש חשד, ויש חשד:
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5388869,00.html#autoplay
תראה ותקשיב, ותגיד לי אם זה מספיק מבוסס בשביל ההודעה המנוסחת בקפידה
שהוצאנו?
אסור לחכות עד להרשעה בפסק דין סופי בשביל להביע עמדה. בזויים בעיני שותפים
וחברות שכאשר קורה דבר כזה מוציאים הודעה מתחמקת כמו "מדובר בהאשמות חמורות,
כולנו תקווה שיתברר שהדבר לא נכון". שמח שבוועד הסכימו איתי ונקטו עמדה.

On Wed, Nov 7, 2018, 05:17 Shay Gover <govers...@gmail.com wrote:

> זה קצת מוקדם לגנות אם זה רק חשד.
>
> On Tue, Nov 6, 2018, 23:12 Tomer Brisker <tbris...@gmail.com wrote:
>
>> קראנו בזעזוע את הידיעות בדבר חקירתו של אורי עידן בחשד לעבירות מין
>> והתחזות. עידן, שהיה בעבר חבר ועד ופעיל בעמותה, אינו ממלא כיום כל תפקיד
>> בעמותה, אך חשנו צורך לגנות בחריפות את המעשים המיוחסים לו.
>> זו אינה דרכה של עמותת המקור, אשר פועלת ליצירת סביבה בטוחה לכל המשתתפות
>> והמשתתפים בפעילות העמותה.
>> במידה ומישהי מהמשתתפות בפעילות העמותה הותקפה על ידו בעבר אנו קוראים לה
>> לדווח על כך למשטרה בהקדם, ומחזקים את ידיה.
>>
>> תומר, בשם הועד המנהל
>>
>> _______________________________________________
>> Discussions mailing list
>> Discussions@hamakor.org.il
>> http://hamakor.org.il/cgi-bin/mailman/listinfo/discussions
>
> _______________________________________________
> Discussions mailing list
> Discussions@hamakor.org.il
> http://hamakor.org.il/cgi-bin/mailman/listinfo/discussions
_______________________________________________
Discussions mailing list
Discussions@hamakor.org.il
http://hamakor.org.il/cgi-bin/mailman/listinfo/discussions

לענות