מי יתפור תיק לאורי עידן? מישהוא שרוצה לעשות מניפולציה ולהחרים את כלי השיט
או התוכי שלו??
זה לא ביבי, זה לא פוטין...
עומר, יש מוטיב חוזר בפוסטים שלך. שלמי שהוא איכפת מאיתנו, שאנו גדולים
ומשמעותיים והאמת שאנו קטנים שוליים וצריכים לרכז מאמץ מתואם דרך ארגונים
ועמותות שעובדות ומנוהלות נכון בשביל להותיר רושם על העולם.
אם הוא עצבן מישהוא בעזה רמה שמישהוא יתפורר לו כך תיק אז באמת מפחיד מה היה
שם.

העמותה לא שינתה את אורי עידן אלא את המעשים המיוחסים לו.
זה היה מנוסח בצורה מאוד זהירה
ליאור

On Nov 7, 2018 7:08 AM, "Omer Zak" <w...@zak.co.il> wrote:

עלי לנקוט בעמדה חד משמעית וברורה: אני ממש לא מסכים איתך, מאיר מאור.
העמדה שלך נותנת פרס לתופרי תיקים אם רק יהיו מספיק מתוחכמים, וזה בדיוק
מה שחזקת החפות שואפת למנוע.

בפרשה הנוכחית, צריכה לעניין אותנו רק שאלה אחת: האם אורי עידן מהווה סכנה
לנשים שבאות לפעילויות של המקור?
הרי המטרה של קוד התנהגות במקביל לחקירה משטרתית היא לוודא שהפעילויות של
המקור יהיו סביבה בטוחה. לדעתי זה כולל גם סביבה בטוחה נגד תלונות שווא.

הפניה של תומר למשתתפות מתייחסת לנקודה זו, ואני מסכים איתה.
On Wed, 2018-11-07 at 06:43 +0200, Meir Maor wrote:
> יש חשד, ויש חשד:
> https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5388869,00.html#autoplay
> תראה ותקשיב, ותגיד לי אם זה מספיק מבוסס בשביל ההודעה המנוסחת בקפידה
> שהוצאנו?
> אסור לחכות עד להרשעה בפסק דין סופי בשביל להביע עמדה. בזויים בעיני
> שותפים וחברות שכאשר קורה דבר כזה מוציאים הודעה מתחמקת כמו "מדובר
> בהאשמות חמורות, כולנו תקווה שיתברר שהדבר לא נכון". שמח שבוועד הסכימו
> איתי ונקטו עמדה.
>
> On Wed, Nov 7, 2018, 05:17 Shay Gover <govers...@gmail.com wrote:
> > זה קצת מוקדם לגנות אם זה רק חשד.
> >
> > On Tue, Nov 6, 2018, 23:12 Tomer Brisker <tbris...@gmail.com wrote:
> > > קראנו בזעזוע את הידיעות בדבר חקירתו של אורי עידן בחשד לעבירות מין
> > > והתחזות. עידן, שהיה בעבר חבר ועד ופעיל בעמותה, אינו ממלא כיום כל
> > > תפקיד בעמותה, אך חשנו צורך לגנות בחריפות את המעשים המיוחסים לו.
> > > זו אינה דרכה של עמותת המקור, אשר פועלת ליצירת סביבה בטוחה לכל
> > > המשתתפות והמשתתפים בפעילות העמותה.
> > > במידה ומישהי מהמשתתפות בפעילות העמותה הותקפה על ידו בעבר אנו
> > > קוראים לה לדווח על כך למשטרה בהקדם, ומחזקים את ידיה.
> > >
> > > תומר, בשם הועד המנהל
-- 
What happens if one mixes together evolution with time travel to the
past?  See: https://www.zak.co.il/ideas/stuff/opinions/eng/evol_tm.html
My own blog is at https://tddpirate.zak.co.il/

My opinions, as expressed in this E-mail message, are mine alone.
They do not represent the official policy of any organization with
which I may be affiliated in any way.
WARNING TO SPAMMERS:  at https://www.zak.co.il/spamwarning.html
_______________________________________________
Discussions mailing list
Discussions@hamakor.org.il
http://hamakor.org.il/cgi-bin/mailman/listinfo/discussions
_______________________________________________
Discussions mailing list
Discussions@hamakor.org.il
http://hamakor.org.il/cgi-bin/mailman/listinfo/discussions

לענות