תקין מבחינתי

On Wed, Nov 7, 2018 at 9:06 AM Lilach Neuman via Discussions <
discussions@hamakor.org.il> wrote:

> בוקר טוב לכולם,
> אני מציעה שנסכם שכולנו מגנים מעשים שכאלה ללא קשר מי ביצע אותם והאם ביצע.
> לגבי המקרה הספציפי - כן קרה לא קרה, תפרו תיק, לא תפרו תיק - זה לא רלוונטי
> בפורום הזה, האדם במילא כבר לא בעמותה. בואו נשאיר לבית המשפט להחליט.
>
> יום טוב לכולם,
> לילך
>
> On 7 בנוב׳ 2018, at 8:51, Omer Zak <w...@zak.co.il> wrote:
>
> On Wed, 2018-11-07 at 07:29 +0200, Lior Kesos wrote:
>
> מי יתפור תיק לאורי עידן? מישהוא שרוצה לעשות מניפולציה ולהחרים את כלי
>
> השיט או התוכי שלו??
>
>
> אני יכול להעלות על הדעת שני גורמים אפשריים.
>
> א. מתחרים עסקיים - לא סביר כי תפירת תיק ברמה של הראיות שראיתי היתה
> דורשת משאבים רבים ואינה כדאית מבחינה עסקית.
> ב. פמיניסטיות שכועסות על כך שהוציא לאור את הספר האלקטרוני "הצד שלו" מאת
> יואב אבן ביוני 2015.
>
> העמותה לא שינתה את אורי עידן אלא את המעשים המיוחסים לו.
>
> זה היה מנוסח בצורה מאוד זהירה
>
>
> עם זה אני מסכים (שינתה -> גינתה) ולצערי זה לא מה שאפשר להבין מדברי תומר
> בריסקר:
> On Wed, 2018-11-07 at 08:43 +0200, Tomer Brisker wrote:
>
> מקומה של חזקת החפות בדיונים בבית המשפט.
>
> מקומם של מטרידנים הוא לא בקהילה שלנו.
>
>
> --- עומר זק
>
>
> --
> In civilized societies, captions are as important in movies as
> soundtracks, professional photography and expert editing.
> My own blog is at https://tddpirate.zak.co.il/
>
> My opinions, as expressed in this E-mail message, are mine alone.
> They do not represent the official policy of any organization with
> which
> I may be affiliated in any way.
> WARNING TO SPAMMERS:  at https://www.zak.co.il/spamwarning.html
> _______________________________________________
> Discussions mailing list
> Discussions@hamakor.org.il
> http://hamakor.org.il/cgi-bin/mailman/listinfo/discussions
>
> _______________________________________________
> Discussions mailing list
> Discussions@hamakor.org.il
> http://hamakor.org.il/cgi-bin/mailman/listinfo/discussions
_______________________________________________
Discussions mailing list
Discussions@hamakor.org.il
http://hamakor.org.il/cgi-bin/mailman/listinfo/discussions

לענות