בוקר טוב לילך,

הויכוח הוא ברמה העקרונית.
אורי עידן הוא רק דוגמא.

זו תקופה שבה אנו דנים ומגבשים קוד התנהגות לפעילויות ואירועי עמותת
המקור, ובפרט לאוגוסט פינגווין 2018. המבחן לקוד התנהגות מוצע הוא איך היו
מטפלים באורי עידן אם קוד ההתנהגות המוצע היה בתוקף באירוע שבו אורי היה
משתתף.

אני רואה כאן שתי גישות לקוד ההתנהגות:
א. קוד ההתנהגות נועד לתת סביבה בטוחה. מי שאינו מהווה סכנה לנמצאים
בסביבה זו - לא יינקטו נגדו סנקציות, לא משנה מה הוא עשה מחוץ לסביבה זו.
ב. קוד ההתנהגות מהווה אמצעי לאכיפת התנהגות מוסרית לפי קריטריונים שנקבעו
במועצה של אנשים שסובלים משאט נפש מהתנהגויות מסוימות, ושכוללים איסור על
סחיטת תלונות שווא בנושאים מסוימים.

אני תומך בגישה א', אבל יש לי רושם שחלק משותפיי לויכוח תומכים בגישה ב'.

--- עומר זק
On Wed, 2018-11-07 at 09:06 +0200, Lilach Neuman via Discussions wrote:
> בוקר טוב לכולם,
> אני מציעה שנסכם שכולנו מגנים מעשים שכאלה ללא קשר מי ביצע אותם והאם
> ביצע. 
> לגבי המקרה הספציפי - כן קרה לא קרה, תפרו תיק, לא תפרו תיק - זה לא
> רלוונטי בפורום הזה, האדם במילא כבר לא בעמותה. בואו נשאיר לבית המשפט
> להחליט.  
> 
> יום טוב לכולם,
> לילך
> 
> On 7 בנוב׳ 2018, at 8:51, Omer Zak <w...@zak.co.il> wrote:
> 
> > On Wed, 2018-11-07 at 07:29 +0200, Lior Kesos wrote:
> > > מי יתפור תיק לאורי עידן? מישהוא שרוצה לעשות מניפולציה ולהחרים את
> > > כלי
> > > השיט או התוכי שלו??
> > 
> > אני יכול להעלות על הדעת שני גורמים אפשריים.
> > 
> > א. מתחרים עסקיים - לא סביר כי תפירת תיק ברמה של הראיות שראיתי היתה
> > דורשת משאבים רבים ואינה כדאית מבחינה עסקית.
> > ב. פמיניסטיות שכועסות על כך שהוציא לאור את הספר האלקטרוני "הצד שלו"
> > מאת
> > יואב אבן ביוני 2015.
> > 
> > > העמותה לא שינתה את אורי עידן אלא את המעשים המיוחסים לו.
> > > זה היה מנוסח בצורה מאוד זהירה
> > 
> > עם זה אני מסכים (שינתה -> גינתה) ולצערי זה לא מה שאפשר להבין מדברי
> > תומר
> > בריסקר:
> > On Wed, 2018-11-07 at 08:43 +0200, Tomer Brisker wrote:
> > > מקומה של חזקת החפות בדיונים בבית המשפט.
> > > מקומם של מטרידנים הוא לא בקהילה שלנו.
-- 
"Prior to capitalism, the way people amassed great wealth was by
looting, plundering and enslaving their fellow man. Capitalism made it
possible to become wealthy by serving your fellow man." - Walter E.
Williams
My own blog is at https://tddpirate.zak.co.il/

My opinions, as expressed in this E-mail message, are mine alone.
They do not represent the official policy of any organization with
which I may be affiliated in any way.
WARNING TO SPAMMERS:  at https://www.zak.co.il/spamwarning.html


_______________________________________________
Discussions mailing list
Discussions@hamakor.org.il
http://hamakor.org.il/cgi-bin/mailman/listinfo/discussions

לענות