בדיוק יש איזה תלונת שווא אחת בתקשורת בארה"ב.

והוידיאו המדובר נמצא היכן בדיוק?

אני מניח שיש לך גם נתונים מאתר אמין יותר?

On Wed, Nov 7, 2018 at 9:10 AM Tomer Brisker <tbris...@gmail.com> wrote:

> וידאו שלו מתחזה לרופא ואומר לתחקירנית להוריד חולצה כדי שיוכל למשש את החזה
> שלה מספיק מבחינתי כדי לומר שהוא לא רצוי פה.
> די עם ההגנה על מטרידנים ותאוריות הקונספירציה.
> פחות מאחוז אחד מהתלונות הוא תלונות שווא [1], והרבה קורבנות לא מתלוננות
> בגלל החשש מהאשמה בתלונת שווא והצורך להוכיח ולהתעמד עם התוקף.
>
> [1] למשל - https://www.haaretz.co.il/news/law/.premium-1.4567062
>
> On Wed, 7 Nov 2018 at 09:07, Omer Zak <w...@zak.co.il> wrote:
>
>> On Wed, 2018-11-07 at 08:43 +0200, Tomer Brisker wrote:
>> > מקומה של חזקת החפות בדיונים בבית המשפט.
>>
>> אינני מסכים.
>> אסור לנו לאפשר פגיעה באנשים על ידי תלונות שווא.
>>
>> המקסימום שאנו רשאים לעשות זה לנקוט בצעדים הדרושים לאבטחת אנשים, בלי שמץ
>> של קביעת אשמה או חפות. זה ברמה של בידוד אנשים שנחשדים כחולים במחלה
>> מדבקת, עוד לפני שהם נבדקו אם אכן נדבקו.
>>
>> > מקומם של מטרידנים הוא לא בקהילה שלנו.
>>
>> עד כמה שידוע לי, אורי עידן לא מואשם בהטרדה אלא בהתחזות לרופא.
>> אם יבוא לכנס, המארגנים יכולים לוודא שכל הנוכחים מכירים אותו. זה אמצעי
>> הגנה שאמור להספיק במקרה ספציפי זה.
>>
>> > למען הסר ספק - אם מישהו יטריד משתתפים או משתתפות בפעילות שלנו, הוא
>> > יסולק ממנה לאלתר, ללא המתנה לפסק דין חתום ואף אם המעשים אינם עומדים
>> > ברף הפלילי.
>>
>> מקובל עלי בתנאי שיהיה מאמץ כלשהו, ולו סמלי, לשלול את האפשרות של תלונת
>> שווא.
>>
>> העקרון הוא שהסביבה צריכה להיות בטוחה גם נגד הטרדות וגם נגד תלונות שווא.
>> יש סתירה בין שתי דרישות אלה, והדרך ליישב אותה תלויה בנסיבות הספציפיות
>> של כל מקרה ומקרה.
>>
>> --- עומר זק
>>
>>
>> --
>> My Commodore 64 is suffering from slowness and insufficiency of memory;
>> and its display device is grievously short of pixels.  Can anyone help?
>> My own blog is at https://tddpirate.zak.co.il/
>>
>> My opinions, as expressed in this E-mail message, are mine alone.
>> They do not represent the official policy of any organization with
>> which
>> I may be affiliated in any way.
>> WARNING TO SPAMMERS:  at https://www.zak.co.il/spamwarning.html
>>
>> _______________________________________________
>> Discussions mailing list
>> Discussions@hamakor.org.il
>> http://hamakor.org.il/cgi-bin/mailman/listinfo/discussions
>
>
>
> --
> יום טוב,
> תומר בריסקר
>
> _______________________________________________
> Discussions mailing list
> Discussions@hamakor.org.il
> http://hamakor.org.il/cgi-bin/mailman/listinfo/discussions
_______________________________________________
Discussions mailing list
Discussions@hamakor.org.il
http://hamakor.org.il/cgi-bin/mailman/listinfo/discussions

לענות