עומר. ניסחת את זה מעולה.
"די תסתום את הפה לכל הרוחות"
יחס הsignal to noise הכריע אותי .
יצאתי לנוח לאיזה שנה.
ליאור

On Wed, Nov 7, 2018, 9:37 AM Omer Zak <w...@zak.co.il wrote:

> On Wed, 2018-11-07 at 09:18 +0200, Tomer Brisker wrote:
> >  הוידאו כאן:
> > https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5390547,00.html
>
> בימינו זו לא ראיה מספקת אם אין ראיות נוספות.
> (ויש ראיות נוספות אבל הכרזת שאתה מסתפק בראיה הנ"ל והויכוח שלי הוא ברמה
> העקרונית כי זו תקופה שבה אנו מגבשים קוד התנהגות לאירועי עמותת המקור.):
> https://en.wikipedia.org/wiki/Deepfake
>
> נא לכבד את הדיון על ידי שימוש בנימוקים מוצקים וללא חורים.
>
> > אני לא הולך להמשיך בדיון על תלונות שווא.
> > מטרידים לא יקחו חלק בפעילות העמותה כל עוד יש לי השפעה בנושא. אם זה לא
> > נראה לכם, אתם מוזמנים לא להגיע לפעילות.
>
> האם זה אומר שאורי עידן רשאי בינתיים להשתתף בפעילות העמותה, כי אופי
> ההתנהגות המיוחס לו אינו מהווה סיכון ישיר להטרדת נשים ברגע שהן משתתפות
> בפעיליות העמותה?
>
> אני מחדד כאן את ההבדל בין שמירה על בטיחות לבין עונש.
>
> > On Wed, 7 Nov 2018 at 09:14, Shay Gover <govers...@gmail.com> wrote:
> > > בדיוק יש איזה תלונת שווא אחת בתקשורת בארה"ב.
> > >
> > > והוידיאו המדובר נמצא היכן בדיוק?
> > >
> > > אני מניח שיש לך גם נתונים מאתר אמין יותר?
> > >
> > > On Wed, Nov 7, 2018 at 9:10 AM Tomer Brisker <tbris...@gmail.com>
> > > wrote:
> > > > וידאו שלו מתחזה לרופא ואומר לתחקירנית להוריד חולצה כדי שיוכל למשש
> > > > את החזה שלה מספיק מבחינתי כדי לומר שהוא לא רצוי פה.
>
> > > > די עם ההגנה על מטרידנים ותאוריות הקונספירציה.
>
> במילים אחרות: "תסתום את הפה, לכל הרוחות!"
>
> > > > פחות מאחוז אחד מהתלונות הוא תלונות שווא [1], והרבה קורבנות לא
> > > > מתלוננות בגלל החשש מהאשמה בתלונת שווא והצורך להוכיח ולהתעמד עם
> > > > התוקף.
>
> כיום אין סנקציות נגד מי שהתלוננו תלונות שהוכחו כתלונות שווא.
> גם אין, בחברות ליברליות, גינוי לנשים שאשכרה נאנסו. לדוגמא, מלכת היופי
> לשעבר לינור אברג'יל נאנסה, נתנה פירסום לעובדה זו ואף אחד לא גינה אותה
> (לפחות עד כמה שראיתי).
>
> יש מחלוקת על תקפות המחקרים שקבעו שאחוז תלונות השווא הינו זעום.
>
>
> --
> "Prior to capitalism, the way people amassed great wealth was by
> looting, plundering and enslaving their fellow man. Capitalism made it
> possible to become wealthy by serving your fellow man." - Walter E.
> Williams
> My own blog is at https://tddpirate.zak.co.il/
>
> My opinions, as expressed in this E-mail message, are mine alone.
> They do not represent the official policy of any organization with
> which I may be affiliated in any way.
> WARNING TO SPAMMERS:  at https://www.zak.co.il/spamwarning.html
> _______________________________________________
> Discussions mailing list
> Discussions@hamakor.org.il
> http://hamakor.org.il/cgi-bin/mailman/listinfo/discussions
_______________________________________________
Discussions mailing list
Discussions@hamakor.org.il
http://hamakor.org.il/cgi-bin/mailman/listinfo/discussions

לענות