חברים,
מקומה של חזקת החפות בדיונים בבית המשפט.
מקומם של מטרידנים הוא לא בקהילה שלנו.
למען הסר ספק - אם מישהו יטריד משתתפים או משתתפות בפעילות שלנו, הוא יסולק
ממנה לאלתר, ללא המתנה לפסק דין חתום ואף אם המעשים אינם עומדים ברף הפלילי.


On Wed, 7 Nov 2018 at 08:02, Lior Kesos <l...@linnovate.net> wrote:

> תודה על ההבהרה.
> לפעמים נסחפים אחריי המוזיקה של הדברים
> ליאור
> _______________________________________________
> Discussions mailing list
> Discussions@hamakor.org.il
> http://hamakor.org.il/cgi-bin/mailman/listinfo/discussions-- 
יום טוב,
תומר בריסקר
_______________________________________________
Discussions mailing list
Discussions@hamakor.org.il
http://hamakor.org.il/cgi-bin/mailman/listinfo/discussions

לענות