At Fri, 25 Apr 2008 14:07:13 -0700,
Hiroshi Nishida wrote:
> 原因つきとめました。
...
> patch < scim-gtk-bug.diff

そんなに単純な?
/usr/local/lib/scim-1.0/1.4.0/Helper/setup.la &
anthy-imengine-helper.la を元に戻しても(/libexec/ld-elf.so.1 は変更の
ままですが) coreを吐かず、動作します!

firefoxなどの終了時 coreは...まだ出ますけれども;

(受け取るばかりですので、別便で gkrellm2の現在までを...)

            / Name : Dobashi Mitsuyoshi /
            / E-mail : 
[&#x30E1;&#x30FC;&#x30EB;&#x30A2;&#x30C9;&#x30EC;&#x30B9;&#x4FDD;&#x8B77;] /

メールによる返信