Collo o fío por aquí para non armar un lío

> *link cosmos* --> universo de ligazóns ?
>

Si, parece unha destas liberdades que os devs se toman. Conxunto de fontes,
conxunto de ligazóns, Todas as ligazóns... Ollea o programa para ver onde
está e decide libremente.


> *Adds a new feed list source.* --> Engade unha nova fonte á lista de
> fontes.? (penso que xa está correcta, pero saber a vosa opinión)
>

"Engadir unha nova orixe de listas de fontes"

>
> *Online/Offline Button* --> Botón de con conexión/sen conexión ou Botón
> de conectar/desconectar ?
>
"Botón de conexión/ desconexión" ou incluso "conectar/desconectar". De novo,
ollea o programa a ver porqué se especifica o de "botón".


> Que fago co seguinte? teño que substituir *en* por *gl* ou dexalo como
> está? Porque supostamente son as páxinas de axuda,etc... :
>
>
>  1. topics_en.html
>  2. reference_en.html
>  3. faq_en.html
>  4. feedlist.opml
>
> Si, en principio si. Mira a ver que se hai indicacións sobre disto na lista
de correo específica.


> Agora ben a "chicha" jeje.
>
> A palabra que non sei que tradución poñer é *enclosure*, xa que nos
> resursos non ven nada. Mirando outras traducións puiden ver que:
>
> En *castelán* a traducen como: *adxunto/os*
> En *portugués* e *portugués do Brasil *a traducen como: *compoñente/es *
> En *catalán* a traducen como: *adxunto/os*
>

Umm, non me parecen nada acertadas. Analicemos:

Cambridge online:
Enclosure: noun [c] an area surrounded by fences or walls; [C or U] when
people put fences around lan
*
*
Longman engade: [C] something that is put inside an envelope with a letter.
O Merrian webster reincide no mesmo etc.

Na wikipedia, buscando "enclosure" logo dinnos: en tecnoloxía, "Any kind
of container <http://en.wikipedia.org/wiki/Container> can be considered an
enclosure"
e en "RSS enclosure" falan de:

"*RSS enclosures* are a way of attaching
multimedia<http://en.wikipedia.org/wiki/Multimedia> content
to RSS <http://en.wikipedia.org/wiki/RSS_(file_format)>
feeds<http://en.wikipedia.org/wiki/Web_feed> by
providing the URL <http://en.wikipedia.org/wiki/Uniform_Resource_Locator> of
a file associated with an entry, such as an
MP3<http://en.wikipedia.org/wiki/MP3> file
to a music recommendation or a photo to a diary entry. Unlike e-mail
attachments <http://en.wikipedia.org/wiki/E-mail_attachment>, enclosures are
merely hyperlinks <http://en.wikipedia.org/wiki/Hyperlink> to files, the
actual file data is not
embedded<http://en.wikipedia.org/wiki/Compound_document> into
the feed. Support and implementation
amongaggregators<http://en.wikipedia.org/wiki/Feed_aggregator> varies:
if the software understands the specified file
format<http://en.wikipedia.org/wiki/File_format>,
it may automatically download <http://en.wikipedia.org/wiki/Download> and
display the content, otherwise provide a link to it or silently ignore it.."

No estándar unha rss enclosure exemplifícase como: <enclosure url="
http://www.scripting.com/mp3s/weatherReportSuite.mp3"; length="12216320"
type="audio/mpeg" /> vd:
http://www.rssboard.org/rss-specification#ltenclosuregtSubelementOfLtitemgt

Dame que isto é do que falamos. Se fixeramos unha tradución literal das
acepcións principais o propio sería "cerca", "recinto",... pero vendo que se
fala dun sistema que define a "posición" na que se incrusta a ligazón a
outro contido, atreveriame a propoñer que "rss encloure" a traduzamos como
 *"envoltura de contido" *OU similar. Se entendo ven e realmente non só se
fala do que vai incrustado nesa envoltura, senón que se fala de continente e
contido á vez nin anexo é exacto (non se inclúe copia do ficheiro multimedia
na fonte) nin compoñente é exacto (algo moi xenérico).


*\"%s\" is not a valid enclosure type config file!* --> «%s» non é un
> ficheiro válido de configuración de compoñentes!
>
> *Enclosure download FAILED: \"%s\"* --> Fallou a descarga do compoñente:
> «%s»
>
> *Enclosure download finished: \"%s\" * --> Rematou a descarga do
> compoñente: «%s»
>
> *Open Enclosure...* --> Abrir compoñente..
> *<span weight=\"bold\">Downloading Enclosures</span>* --> <span
> weight=\"bold\">A descargar compoñentes</span>
> *
> <span weight=\"bold\">Opening Enclosures</span>* --> <span
> weight=\"bold\">Abrindo compoñentes</span>
>
> *Downloading Enclosure *--> A descargar compoñente
>
> *Downloading an enclosure of type: * --> A descargar un compoñente de
> tipo:
>
> *Enclosures* --> Compoñentes
>
> *What should Liferea do with this enclosure? Please enter the command you
> want to be executed below. Downloaded enclosures will be supplied as an
> argument for this command*: --> Que debería facer Liferea con este
> compoñente? Por favor introduza abaixo o comando que desexa executar. Os
> compoñentes descargados serán empregados como argumento para esta orde:
>
> *_Automatically download all enclosures of this feed.* --> Descargar
> _automaticamente todos os compoñentes desta fonte.
>
> *_Do this automatically for enclosures like this from now on. * -->
> _Facer isto automaticamente para compoñentes coma este de agora en adiante.
>
> *_Pass URL and do not download enclosure.* --> _Pasar o URL e non
> descargar o compoñente.
>

Inda que vendo os contidos, aquí penso que en case todos "envolultura" ou
"envoltorio" sería perfectamente válidos.
_______________________________________________
Proxecto mailing list
Proxecto@trasno.net
http://listas.trasno.net/listinfo/proxecto

Responderlle a