2010/8/18 Miguel Bouzada <mbouz...@gmail.com>:
> Poderíase escánear e dispor del en PDF? (con fins "educativos"  :-)

Ou cando menos poderiasnos poñer aquí a lista dos comandos en inglés e galego?

> 2010/8/18 Denís Fernández Cabrera <de...@ceibes.org>
>>
>> Olá!
>>
>> Em efecto -- o livro chama-se "O fantástico mundo da LOGO", por Luca
>> Novelli, e foi publicado por Xerais... pois coma arredor dos 80?
>> Tenho-o aqui na casa, assi que se alguem o quere podo-lho emprestar.
>> Aparte de ser uma xoia da bibliofilia informática, é bastante
>> instrutivo e entretido de ler.
>>
>> Até onde eu entendo, a LOGO é uma linguagem para *aprender* a
>> programar, nom para aprender a linguagem em si e logo utilizala por
>> aí. Desse jeito busca ensinar aos rapaces conceitos coma a
>> recursividade, a iteraçom, as decissons condicionais, etc. Logo isso
>> podem aplica-lo a outras linguagens.
>>
>> Nesse contexto, traducir os comandos é bo porque elimina uma barreira:
>> a da linguagem. Entre teclear "prln" e "escreve" hai uma difereça
>> importante, i é que os neno podem ler o programa com relativa
>> facilidade. Um programa em LOGO é moi legíbel.
>>
>> No livro que tenho eu vem uma lista de comandos coa versom em inglés
>> em várias das variantes da LOGO e a sua traduçom ao galego. Como
>> dizia, empresto-lho a quem queira (com volta!).
>>
>> Denís.
>>
>> --
>> Denís Fernández Cabrera
>> Gatonegro deseño
>> http://gatonegro.me
>>
>>
>>
>> 2010/8/18 Fran Dieguez <lis...@mabishu.com>:
>> > Lembro que Denís tiña un libro EN GALEGO de programación para cativos
>> > baseado en LOGO bastante peculiar.
>> >
>> > Póñoo en CC para que nos dea conta disto.
>> >
>> > Saúdos
>> >
>> > O Sáb, 26-07-2008 ás 12:57 +0200, mvillarino escribiu:
>> >> Boas,
>> >> estou a revisar e completar a tradución do KTurtle, que ven sendo un
>> >> entorno
>> >> de programación para cativos en algo semellante a LOGO.
>> >>
>> >> Resulta que se supón que se deben (ou poden) traducir as palabras-chave
>> >> do
>> >> LOGO que emprega KTurtle, e a iso ando.
>> >> As dúbidas son:
>> >> 1.- Considerades oportuno traducilas?
>> >> 2.- Existe algún tipo de convenio preexistente, referente a como se
>> >> traducirían?
>> >>
>> >> 3.- A chicha: Os comandos LOGO de KTurtle son os que se enumeran na
>> >> "táboa"
>> >> que segue, xunto coa tradución que estou a barallar. Algún comentario?
>> >>
>> >> COMANDOS Kturtle      idem en galego
>> >> true                  certo
>> >> false                 falso
>> >> , (separador de lista)        ,
>> >> . (separador decimal) .
>> >> exit                  sair
>> >> if                    se
>> >> else                  caso_contrario
>> >> repeat                        repetir
>> >> while                 mentres
>> >> for                   desde
>> >> to                    até
>> >> step                  en_pasos_de
>> >> break                 sair_do_bucle
>> >> return                        voltar
>> >> wait                  agardar
>> >> and                   e
>> >> or                    ou
>> >> not                   non
>> >> learn                 aprender_a
>> >> reset                 reiniciar
>> >> clear                 limpar
>> >> center                        centrar
>> >> go                    ir
>> >> gox                   irx
>> >> goy                   iry
>> >> forward                       avanzar
>> >> backward              recuar
>> >> direction             dirección
>> >> turnleft              xirarEsquerda
>> >> turnright             xirarDereita
>> >> penwidth              anchoLápis
>> >> penup                 subirLápis
>> >> pendown                       baixarLápis
>> >> pencolor              corTrazo
>> >> canvascolor           corLenzo
>> >> canvassize            tamañoLenzo
>> >> spriteshow            mostrarSapoconcho
>> >> spritehide            acocharSapoconcho
>> >> print                 imprimir
>> >> fontsize              tamañoLetra
>> >> random                        aleatorio
>> >> getx                  posiciónX
>> >> gety                  posiciónY
>> >> message                       mensaxe
>> >> ask                   perguntar
>> >> pi                    pi
>> >> tan                   tan
>> >> sin                   sin
>> >> cos                   cos
>> >> arctan                        arctan
>> >> arcsin                        arcsin
>> >> arccos                        arccos
>> >> sqrt                  raíz
>> >> exp                   exp
>> >> round                 redondear
>> >>
>> >> ALCUMES DOS COMANDOS
>> >> ccl (clear)           lp
>> >> gx (GoX)              ix
>> >> gy (GoY)              iy
>> >> fw (forward)          av
>> >> bw (backward)         rc
>> >> dir (direction)               dir
>> >> tl (turnleft)         xe
>> >> tr (turnright)                xd
>> >> pw (penwidth)         al
>> >> pu (penup)            sl
>> >> pd (pendown)          bl
>> >> pc (pencolor)         cl
>> >> cc (canvascolor)      clz
>> >> cs (canvassize)               tlz
>> >> ss (spriteshow)               msc
>> >> sh (spritehide)               asc
>> >> rdn (random)          alea
>> >> --
>> >> Best regards,
>> >> MV
>> >>
>> >>
>> >
>> >
>> >
>> _______________________________________________
>> Proxecto mailing list
>> Proxecto@trasno.net
>> http://listas.trasno.net/listinfo/proxecto
>
>
> _______________________________________________
> Proxecto mailing list
> Proxecto@trasno.net
> http://listas.trasno.net/listinfo/proxecto
>
>
_______________________________________________
Proxecto mailing list
Proxecto@trasno.net
http://listas.trasno.net/listinfo/proxecto

Responderlle a