2008/7/29 Leandro Regueiro <leandro.regue...@gmail.com>:
> Ou sexa, que basicamente pasaches das ideas propostas polos demais :)
> Insisto nas ideas aportadas por min, ainda que chegue tarde, coma
> sempre.
Eche o bon que ten ser un borde egocéntrico :-)

> Ata logo,
Non te me escapas aínda; Cousas pendentes (e non teño toda a vida para
adicala a un programa):

-- Estades a ter en conta o público ao que vai destinado o programa? O
texto termo non só  ten que ser semanticamente correcto, senón que ten
que ser fácil de aprender e escreber (de ahí o de suprimir as tildes)

-- Quédame a dúbida de se é apropriado utilizar camelCase e a unión de
palabras co _ .

-- Learn: Pois a min resúltame máis natural dicir "aprender a facer
algo" que "aprender facer algo", ou "aprende fai algo".

-- else: deixei caso_contrario para evitar confusións entre " se non
predicado? {bloque_certo} senon {bloque_falso}

--for: pois vale, neste caso si farei outro cambio e porei "para".

Responderlle a