On Mon, Jul 28, 2008 at 11:27 PM, mvillarino <mvillar...@gmail.com> wrote:
> Pois xa o rematei
> finalmente suprimir os tildes dos comandos, conservei o ñ, o camelCase, e
> puxen os nomes das funcións matemáticas longos (arcoseno, por ex.)
>
> Os comandos dos programas primos deixeinos como:
> se predicado? {bloque_certo} caso_contrario {bloque_falso}
> desde $var=valorInicial ate valorFinal en_pasos_de candidade {bloque}
> mentres predicado? {bloque}
> repetir {bloque}

Ou sexa, que basicamente pasaches das ideas propostas polos demais :)
Insisto nas ideas aportadas por min, ainda que chegue tarde, coma
sempre.

Ata logo,
                  Leandro regueiro

Responderlle a