"Ramón Flores d'as Seixas" wrote:

> O Mon, 24 Apr 2000, escrebeche:
>
> > >O xeito, pois non sei, así neste intre... pois ocorreseme que se acepte
> > >calquera traducción nun principio, pero que se despois alguén fai unha na
> > >normativa oficial, e se ve que está ben, pois que sustituia á outra. Por
> >
> >    Iso sería o ideal, pero ten que contar co que opine o autor
> > orixinal, xa que é el quen ten que contactar co autor para face-la
> > sustitución.
> >
> >    Se cadra, nese caso, podíase facer unha sección especial na páxina
> > web na que se recollan tódalas traduccións feitas noutras normativas, con
> > instruccións específicas para quen queira substituí-la traducción normativa
> > pola orixinal.
> >
> > Pero insisto, non é cousa miña decidilo. :-?
>
> Non contestei a isto porque cabrea-me un tanto o tema. Explico-me, por agora
> van traducidos ao galego menos de 50 pacotes, e por pór un exemplo a Debian
> inclue máis de 2250 pacotes. Portanto retraducir pacotes semella-me un tanto
> parvo, cando non mala uva.
>

Se non erro inclue máis de 4500 :-)

>
> Hai alguen que pense por aco que eu traducin os programas que traducin en
> normativa de mínimos por ser incapaz de face-lo en normativa oficial?. Hai
> alguén tan parvo que entenda un programa en normativa oficial, e non en
> normativa de mínimos?
>
> Desde logo que ninguén conte conmigo para que me poña en contacto co autor
> dun programa traducido por min para lle dicer que substitua unha tradución 
> miña
> por outra.
>
> Un saudo
>     Ramón

Estou dacordo, ningunha normativa é mellor ca outra por moito que leve "o de
oficial". Tódalas traduccións deben ter a mesma consideración independentemente
da norma usada, que ninguen intente impoñe-la sua normativa, por favor, que se 
non
acabaremos a mal e divididos.

Saudos. ;-)

Responderlle a