>       Se cadra, nese caso, podíase facer unha sección especial na páxina
> web na que se recollan tódalas traduccións feitas noutras normativas, con
> instruccións específicas para quen queira substituí-la traducción normativa
> pola orixinal.

A min pareceme boa idea.

Saudos!
-- 
Manty/BestiaTester -> http://manty.i.am

Responderlle a