Ola a todos, canto tempo!

Pois ben, resulta que estou a piques de rematar con kmymoney (só me falta un 
detalle da xerazón do pdf coa documentazón, e cando remate teño pensado 
pór-me de novo coa gui de kde.

Estiven a falar aló atrás con Alberto Garcia (que debe andar por aqui), e este 
enviou-me unha versión do seu programa/guión por2gal.pl, mellorada para 
traballar con arquivos po sen afectar nen ao preámbulo nen aos msgid.

Este domingo estiven a facer práticas con el, e funciona (tiven problemas pola 
miña banda para automatizar a cousa, pero finalmente conseguin-no facer andar 
sobre directórios enteiros, porei ao longo desde mes o guión que escrebin) 
ben, excepto algunhas cousas que lle escarallei eu ao retocar o my qw( #sexa 
esto o que sexa, para retocar cuestións normativas. En realidade, excepto os 
-vel e algun -ss- (v. gr. possível), vai OK! ;-).

Anexo os primeiros po que transliterei desde o pt_pt con este sistema, e que 
revisei a mao posteriormente. Non toquei o preámbulo, pero como son de hai un 
mes ou asi, descargados desde o ftp, para aplicá-los ao repositorio ben 
seguro será mellor facer un msgmerge.

Xabi, seria posíbel dar-me aceso de escritura ao repositorio svn durante un 
tempo? Enviar-chos a ti non me importa, pero penso que a cousa seria mais 
axil se pudese aceder eu directamente.

-- 
Best Regards
MV

Chave pública en www.keyserver.net
GPG Fingerprint: 8116 899E 61FD D983 AF80 FEDE 1CD8 1C9A 4B81 73AE

Attachment: kfish.po
Description: application/gettext

Attachment: desktop_extragear-addons_kopete_skype.po
Description: application/gettext

Attachment: kopete_skype.po
Description: application/gettext

Attachment: kipiplugin_timeadjust.po
Description: application/gettext

Attachment: libkexif.po
Description: application/gettext

Attachment: kipiplugin_wallpaper.po
Description: application/gettext

Attachment: libkipi.po
Description: application/gettext

Attachment: pgpSuuxkC3mx1.pgp
Description: PGP signature

_______________________________________________
Trasno mailing list
tra...@ceu.fi.udc.es
http://ceu.fi.udc.es/cgi-bin/mailman/listinfo/trasno

Responderlle a