O Quarta, 14 de Dezembro de 2005 15:03, Xabi García escribiu:
> Para facer substitucións en tódolos ficheiros que queiras, podes empregar
> programas que xa están feitos ;)) . O catalogmanager de kbabel permíteche
> facer substitucións en todos os ficheiros que lle indiques, con varias
> opcións. Tamén o Kbabel o fai, pero só no ficheiro que teñas aberto.

Interesante. Nunca fixen bon uso do catalog manager, penso que chegou a hora 
de ler a documentación

>
> Sobre o de traducir do portugués, só o recomendo se se revisan unha por
> unha as mensaxes (ollo, unha por unha e con tradución mental simultánea).

AH!, precisamente por iso non me limitei a aplicar o guión e enviar-che a 
marabunta de documentos (non o calculei, pero deben ser uns 8Mb ou asi).
Aplicar o guión levou-me uns 3 minutos (ainda que iconv deu algun erro, pero 
ppalmente en kdelibs, o que mais está traducido), agora estou co traballo 
manual de revisar mensaxe a mensaxe os textos.


> Este xeito de proceder implicaría, se se emprega de mal xeito, adquirir os
> erros de tradución-interpretación que puideran ter os nosos veciños, e
> copiar algúns usos lingüísticos, expresións, sintaxes, etc. non orixinais
> do galego.

Creo que co anterior isto queda respostado.
Non embargantes, en cada sesión de traballo, a medida que o cansazo medra, 
aumentan as probabilidades de aceitar cousas mais "extranas", como 
"for" (cast: fuere, forma hipotética do subxuntivo) pola mais habitual fose 
(ainda que for non deixa de ser galego --algo snob--).

> Dito isto, virá a tempestade de argumentos prolusistas, que 
> despois de todo, respeto, pero non comparto. Só son quén de ser favorábel
> á ortografía lusista, pero non ao vocabulario. Quede claro o meu escaso
> coñecemento da lingüística, por se acaso ;).

Non esperes tempestades de min, o meu único obxectivo é este: dispor dunha 
tradución completa da interface gráfica cara ao usuário en galego.

O feito de usar unha ou outra normativa é secundário para min, simplesmente 
uso a que sae do *******, o feito de que na prática sexa mínimos (e nos 
correos máximos), debe-se a que é na que menos erros de ortografia cometo 
--ou eso creo--.

Por certo, dese aceso ao repositório, que me dis?

-- 
Best Regards
MV

Public key available at www.keyserver.net
GPG Fingerprint: 8116 899E 61FD D983 AF80 FEDE 1CD8 1C9A 4B81 73AE

Attachment: pgpDnE62gaxuM.pgp
Description: PGP signature

_______________________________________________
Trasno mailing list
tra...@ceu.fi.udc.es
http://ceu.fi.udc.es/cgi-bin/mailman/listinfo/trasno

Responderlle a