O Domingo, 18 de Dezembro de 2005 13:42, Xabi G. Feal escribiu:
> > Pero ti que fas á unha da manhá dereito?
>
> Resposta rápida: son estudiante .... ;).

Deberia ter pensado niso. A min notificaron-me a semana pasada que me chegara 
o título, e que teño cinco anos para pasar a recollé-lo. O bon é que rematei 
en 1999.

> >
> > Por certo, como pode un chegar a coordinador?
>
> Tes que presentar a candidatura despois de gañar as primarias do partido, e
> logo cada catro anos fanse eleicións.

Supoño que era unha broma, pero non lle vexo a graza. Repetirei a pergunta:
Cal é o procedimento mediante o cal podo obter aceso de escritura, temporal, 
ao repositório svn://u...@svn.kde.org/home/kde/trunk/KDE/l10n/gl/messages ?

Por certo, recebiche os pos que che enviei onte?

-- 
Best Regards
MV

Public key available at www.keyserver.net
GPG Fingerprint: 8116 899E 61FD D983 AF80 FEDE 1CD8 1C9A 4B81 73AE

Attachment: pgphTv29j73Qh.pgp
Description: PGP signature

_______________________________________________
Trasno mailing list
tra...@ceu.fi.udc.es
http://ceu.fi.udc.es/cgi-bin/mailman/listinfo/trasno

Responderlle a