O Terça, 20 de Dezembro de 2005 15:22, Xabi García escribiu:
> > Supoño que era unha broma, pero non lle vexo a graza. Repetirei a
> >pergunta:
> > Cal é o procedimento mediante o cal podo obter aceso de escritura,
> > temporal, ao repositório
> > svn://u...@svn.kde.org/home/kde/trunk/KDE/l10n/gl/messages ?
>
> Repetirei a resposta: só o coordinador de cada equipo ten aceso ao svn
> oficial de KDE. Deste xeito, a principal función do cordinador é pasar o
> traballo que cordina á versión oficial de KDE. Logo se queres aceso a svn,
> dicíache antes que precisabas ser o cordinador do equipo de tradución.
> Para ser cordinador se a praza está vacante, terías que dirixirte aos de
> KDE e facer a petición. Mais a praza non está vacante, o cordinador son
> eu.
>

Ok.

-- 
Best Regards
MV

Public key available at www.keyserver.net
GPG Fingerprint: 8116 899E 61FD D983 AF80 FEDE 1CD8 1C9A 4B81 73AE

Attachment: pgpG2Wxf46UgW.pgp
Description: PGP signature

_______________________________________________
Trasno mailing list
tra...@ceu.fi.udc.es
http://ceu.fi.udc.es/cgi-bin/mailman/listinfo/trasno

Responderlle a