Pois comecei co Kmyfirewall, e como non, consulto dúbidas:
Dentro do contexto sinalado, como traducir:
- Firewall
- Chain

Dentro do Kmldonkey:
-Hash (dunha ligazón ed2k, iirc, ou dos ficheiros que compoñen material a 
transferir)

Aliás, Regueiro, non terás compilado un documento cos termos dubidosos dos 
últimos tempos? De ser asi, podias-mo circular?
-- 
Best Regards
MV

Public key available at www.keyserver.net
GPG Fingerprint: 8116 899E 61FD D983 AF80 FEDE 1CD8 1C9A 4B81 73AE

Attachment: pgpwGjDToxb3E.pgp
Description: PGP signature

_______________________________________________
Trasno mailing list
tra...@ceu.fi.udc.es
http://ceu.fi.udc.es/cgi-bin/mailman/listinfo/trasno

Responderlle a