Ola,
envio aqui o ficheiro que me pediron. Recomendo contrastar o que pon
nel co que ven no glosario, e en caso de contradición facerlle caso ó
que hai no glosario.

Ata logo,
                Leandro Regueiro

attribute = Atributo, característica

bitmap = Mapa de bits

border = contorno, bordo

canvas = Lenzo

check = comprobar, marcar un cadro, verificar

clear = Borrar, limpar, despexar, baleirar

clockwise = no sentido das agullas do reloxo, Sentido horario

counterclokwise = no sentido contrario ó das agullas do reloxo, Sentido 
antihorario

cue = sinal

deselect = deseleccionar

display = Pantalla, visualizar, visualización

???extrude = extruir, extrudir

flip = Invertir, virar

format = formatar

frame = fotograma, marco

fullscreen = Pantalla completa

???gradient = Gradiente, degradado

grid = grella, reixa

Guidelines = Liñas mestras, directivas, normativa, orientacións, guia, liña-guía

handles = Asas

highlight = Resaltar, resalte, realzar

indent = sangrar, sangría

justify = Xustificar (un texto)

landscape = Apaisado

lock = bloquear

match = encaixar, coincidir, buscar, coincidencia, correspondencia, ocorrencia

metadata = Metadatos

misc = Varios, variados, miscelánea

miscellaneous = Varios, variados, miscelánea

offset = desprazamento

overlap = sobrepoñer, superpoñer(este non se escolleu por algunha razón)

palette = Paleta

pattern = Patrón, estándar, tesela, mosaico

plot = Debuxar, trazar, representar

plotter = Plotter, trazador

portrait = Retrato

preview = Previsualizar, previsualización

publisher = Editor

???reference = Referencia ¿non?, referir (-se a)

regular = Normal

???rename = Cambiar o nome (non hai "renomear"), renomear, mudar o nome

???render = Representar, debuxar. renderizar

resolution = Resolución (de pantalla, de impresión)

row = fila, liña

scrollbar = Barra de desprazamento

segment = sector, Segmento (de liña)

set = establecer, configurar, axustar

skew = Inclinar

snap = axustar

standalone = independiente

step = paso, etapa, número de

switch = trocar, comutar, cambiar, mudar, interruptor

template = Patrón, modelo

tile = Mosaico, azulexo, tesela

toggle = Cambiar, conmutar, activar/desactivar

trace = Trazar, calcar, seguir, delinear

tutorial = titorial

zoom = Aumentar, ampliar, ampliaciónn/a ("non aplicable") ou n/c ("non corresponde"), n/d (not available -> non 
disponíbel)
"e.g.", exampli gratia (por exemplo)
_______________________________________________
Trasno mailing list
tra...@ceu.fi.udc.es
http://ceu.fi.udc.es/cgi-bin/mailman/listinfo/trasno

Responderlle a