On 8/23/06, Daniel Muñiz Fontoira <dmun...@gmail.com> wrote:


 Pois doado:
 Italic: italica
 Stanled: cursiva

 De todos modos os dicionarios xenericos non fai distinción, vese que non
teñen moita idea.

E nós tampouco. Preguntádelle esta dúbida en
http://www.galegoenlinna.uvigo.es/index.asp a ver que vos din.

Ata logo,
                Leandro Regueiro
_______________________________________________
Trasno mailing list
tra...@ceu.fi.udc.es
http://ceu.fi.udc.es/cgi-bin/mailman/listinfo/trasno

Responderlle a