Ben, pois ia dicindo, será que é verao e a cabeza vai-se-me para centos de 
cousas.
A última é a seguinte:
-a interface gráfica de kde consta de aproximadamente 134 000 mensaxes.
-algunhas destas, ocupan várias liñas, un total de 203 125 ±
-algunhas destas liñas teñen várias palabras, algunhas das cais están 
repetidas. Hay 24 825 palabras non repetidas.
-segundo a letra pola que comecen, temos:
 2483 letra_S
 1998 letra_C
 1689 letra_A
 1685 letra_P
 1512 letra_M
 1417 letra_T
 1352 letra_D
 1287 letra_R
 1265 letra_K
 1174 letra_B
  940 letra_I
  938 letra_F
  911 letra_E
  902 letra_L
  793 letra_H
  726 letra_G
  684 letra_N
  614 letra_O
  605 letra_W
  566 letra_U
  461 letra_V
  231 letra_J
  186 letra_X
  183 letra_Q
  127 letra_Y
  96 letra_Z
Cais son: se queres mando-chas nun ficheiro. Non o mando á lista porque excede 
dos 100 Kb de limitazón.
-- 
Best Regards
MV

Public key available at www.keyserver.net
GPG Fingerprint: 8116 899E 61FD D983 AF80 FEDE 1CD8 1C9A 4B81 73AE

Attachment: pgpQHFxoeCJKF.pgp
Description: PGP signature

_______________________________________________
Trasno mailing list
tra...@ceu.fi.udc.es
http://ceu.fi.udc.es/cgi-bin/mailman/listinfo/trasno

Responderlle a