O Mércores, 23 de Agosto de 2006 13:37, mvillarino escribiu:
> 24 825

Vou filtrando, comezei no z e vou polo T, resulta que só pasan o 46,93% das 
palabras até agora, co cal a cousa vai-se reducindo a 11652 palabras.
Desta ainda hay que retirar as devivadas (isto é: dado lexema, suprimir 
[lexema]+{s | ed | ly | et caetera}) que estimo serán da orde de outro 50%, 
polo que o total pode ser que se reduza a mais nada que 5825 palabras.
Destas, ás sua vez, conviria ir reducindo as básicas de mais, polo que a lista 
final pode ser certamente non moi extensa.
(nota: quedan-me por pasar-lles o verificador de ortografia 21367 palabras)
-- 
Best Regards
MV

Public key available at www.keyserver.net
GPG Fingerprint: 8116 899E 61FD D983 AF80 FEDE 1CD8 1C9A 4B81 73AE

Attachment: pgpcL2xVaIPaW.pgp
Description: PGP signature

_______________________________________________
Trasno mailing list
tra...@ceu.fi.udc.es
http://ceu.fi.udc.es/cgi-bin/mailman/listinfo/trasno

Responderlle a