O Mércores, 23 de Agosto de 2006 15:03, mvillarino escribiu:

> Axuda-me alguén a filtrar os listados?
Nota: revisar a lista ven a requerer unha hora por cada 1 000 vocábulos, 
supoñendo que primeiro se faga unha pasada de ispell co dicionário en_us e 
logo sexa revisada para eliminar as verbas que non sexan precisas.
-- 
Best Regards
MV

Public key available at www.keyserver.net
GPG Fingerprint: 8116 899E 61FD D983 AF80 FEDE 1CD8 1C9A 4B81 73AE

Attachment: pgptkuaOi5oAI.pgp
Description: PGP signature

_______________________________________________
Trasno mailing list
tra...@ceu.fi.udc.es
http://ceu.fi.udc.es/cgi-bin/mailman/listinfo/trasno

Responderlle a