O Martes, 29 de Agosto de 2006 10:08, Daniel Muñiz Fontoira escribiu:
> Galego, pero penso que o fallo pode estar ou en que o gimp use un
> cartafol diferente ou que o nome que empreguei para o ficheiro .mo
> (gimp.HEAD.mo) no sexa o correcto.
fai unha copia de seguridade do gimp.mo que teñas agora no sistema (en gl), e 
muda o nome do novo (o que leva o head) para gimp.mo. A ver que pasa

-- 
Best Regards
MV

Public key available at www.keyserver.net
GPG Fingerprint: 8116 899E 61FD D983 AF80 FEDE 1CD8 1C9A 4B81 73AE

Attachment: pgpU5XtxGOewd.pgp
Description: PGP signature

Responderlle a