O Xoves, 24 de Maio de 2007 15:53, Leandro Regueiro escribiu:
> Iso débese usar en contextos raros. Na miña vida vin tal. Polo menos
> podo asegurar que non se usa no Inkscape, ou polo menos non hai dous
> ou tres meses.
>

É dunha extensión/plugin de kipi, e iirc tamén de krita.

> Hai unha chea de programas para manipulación e creación de imaxes,
> como ben dis. Sería moi útil xuntar tódolos termos conflitivos e
> buscarlle unha tradución axeitada e unificada para poder traducir en
> condicións dunha vez eses programas. De feito iso foi o que me parou
> de poñerme co Gimp e o que me limitou ó traballar co Inkscape.

Por iso estou dando a brasa ultimamente con vocábulos ingleses, e engadindo-os 
ao glosario. De feito este meiodía engadin uns que foron perguntados na lista 
hai tempo (aqueles dentro de mensaxes encabezados por "Dúbida: vocábulo")
Ben sei que moitas cousas non son moi xerais (como "blame"), e non están moi 
consensuadas, pero sempre estamos a tempo de engadir novas posibilidades de 
tradución e mudar a eleita como recomendada para cada área temática.

-- 
Best regards
MV
><((((º> ¸.·´¯`·... ><((((º> ¸.·´¯`·...¸ ><((((º> ¸.·´¯`·...¸ ><((((º>
Public key available at www.keyserver.net
GPG Fingerprint: 8116 899E 61FD D983 AF80 FEDE 1CD8 1C9A 4B81 73AE

Attachment: pgpCoQKpVi4dZ.pgp
Description: PGP signature

Responderlle a