On 6/8/07, dmunhiz <dmun...@gmail.com> wrote:
Ola:
Ando a traducir unha extensión de mozilla, o reminderfox, ten un
calendario, tarefas... O caso é que non teño clara cal é a tradución
mais axeitada

reminder: recordatorio, lembrete (isto é en portugues, mirei no volga e
non aparece ainda que ao meu modo de ver é moi axeitado), recordación,
lembrado, recordativo...

Recordatorio, se é que é asi. Mira nun diccionario...

Tooltip: etiqueta de información?

Globo de axuda, ainda que creo que habia outras traducións tamén
válidas. Poñede isto no glosario.

Developers: desenvolvedores ou desenroladores?

Desenvolvedores home!! A outra forma é incorrecta

completed: refirese a tarefa ou recordatorio (reminder), que será o mais
axeitado? completado, feito, rematado...

Rematado pareceme a mellor opción, ainda que as tres son correctas.

popup: notificación emerxente?

Psi... ainda que seguro que hai opcións mellores. Poñede estas cousas
no glosario, por favor.

Saúdos e grazas.

--
Remitente:
Daniel Muñiz Fontoira
Eu uso software libre [1]
[1]http://www.gnu.org/philosophy/free-sw.gl.html


--
To unsubscribe, send mail to proxecto-unsubscr...@trasno.net.

Responderlle a