Évos a primeira vez que oio falar de picotar. Pero xa capto o
significado. A verdade é que despois de sobrescribir vinte veces con
ceros, e imposible recuperar ningunha información, mentres que se
picotas un papel sempre poderás reconstruir o papel orixinal e ler o
que poñia, ou polo menos iso facian en CSI :)

Ata logo,
               Leandro Regueiro

Responderlle a