O Mércores, 13 de Xuño de 2007 13:29, Víctor Andrade escribiu:
> Mas esnaquizar é fazer anacos, nom reflicte o significado real de "shred"
>
> > Esnaquizar é unha opción moi boa :)
> >

Xa o teño: por unha banda, a da terra queimada: destruír, triturar, e aliás, 
porque me gosta a opción: inutilizar.

Se ninguén se opón, a ver se para a semana engado isto ao glosario.

-- 
Best regards
MV
><((((º> ¸.·´¯`·... ><((((º> ¸.·´¯`·...¸ ><((((º> ¸.·´¯`·...¸ ><((((º>
Public key available at www.keyserver.net
GPG Fingerprint: 8116 899E 61FD D983 AF80 FEDE 1CD8 1C9A 4B81 73AE

Attachment: pgptTxwD12iLy.pgp
Description: PGP signature

Responderlle a