O Luns, 23 de Xullo de 2007 22:34, Miguel escribiu:

> No próximos 15 días hei de traballar no módulo de *Koffice*.
>
> Si?; Se algún ha de traballar aí que o diga e repartímo-lo choio.
>

Por min non hai problema, eu nun hei poder chegar nen a koffice nen a kdeedu.

-- 
Best regards
MV
><((((º> ¸.·´¯`·... ><((((º> ¸.·´¯`·...¸ ><((((º> ¸.·´¯`·...¸ ><((((º>
Public key available at www.keyserver.net
GPG Fingerprint: 8116 899E 61FD D983 AF80 FEDE 1CD8 1C9A 4B81 73AE

Attachment: pgpbm3xaMEHOC.pgp
Description: PGP signature

Responderlle a