O Luns, 17 de Marzo de 2008, Miguel Branco escribiu:

Só teño 2 minutos,
> Primeiro, porque sería bo coñecer cal é asituación real da tradución galega
> e por definir estratexías en relación ós proxectos a traducir, as
> ferramentas... mais tamén, e segundo, por definir se habería que facer que
> a tradución do código aberto algo máis visible, se deberiamos realizar
> seminarios, conferencias etc para intentar involucrar a máis xente
Si, isto por suposto, vai facendo falla que se vai xuntando outro cambio de 
xerazón (que vou vello, e eu non son dos primeiros)

> ou que 
> posición poderiamos adoptar no eido político para poder obter axudas/apoios
> (a min non me virian mal un creditos de libre configuración na facultade!,
> LoL). A este respecto mesmo se podería pensar se unha 'asociación de
> tradutores' podería beneficiar a hora de facer avanzar cousas a nivel
> político. (Supoño q este tema traerá polémica, ;) )

Disto xa se falara aló atrás, e aínda que eu creo que é boa idea, non se 
chegou a nada. Certamente, isto daría pé a poder pedir axudar, ou mesmo a 
externalizar as tarefas de tradución que está a facer mancomun. No que á 
formación dunha asociación apolítica/non guvernamental/sen aánimo de lucro 
dse refere, eu estou disposto a pringarme.

>
> Eu propoño reunirnos en Santiagho (chéghase relativamente rápido dende a
> meirande parte das cidades ghalleghas), na USC ou similar, e data, a que se
> queira, por exemplo, un finde do mes que ven.
>
Merda pra Santiago, fícame lonxe de máis!
-- 
Best regards
MV

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part.

Responderlle a