Eu tamen estou a escoita, se se fai unha xuntanza, o loxico seria facelo no
lugar onde haxa mais xente, a non ser que o desprazamento ata ali non sexa
comodo (transporte publico refirome).

Saudos a todos.

Responderlle a