Jacobo Tarrio escrebeu:
>  Tamén, despois de que se publique Lenny deixarei de traballar na l10n de
> Debian.
> 

http://lists.debian.org/debian-l10n-galician/2008/06/msg00009.html

Responderlle a