On Mon, Jun 23, 2008 at 12:38:25PM +0200, Leandro Regueiro wrote:
> de ordenadores) pero a xente percibia esa multitarefa, ¿non? Estas
> técnicas úsanse noutros campos coma nos gráficos, o meu irmán sempre
> me está dando a vara con cantos pipelines soporta unha gpu en
> particular...

O pipelining xa estaba implantado no 80286 ;-)

-- 
Francisco J. Tsao Santín
http://tsao.enelparaiso.org
1024D/71CF4D62  42 F1 53 35 EF 98 98 8A FC 6C 56 B3 4C A7 7D FB

Responderlle a