>> [1]Para acabarlle coa paciencia a un santo.
>
> Home, en principio non vexo moi ben cal é o problema, ainda que ainda
> non me metin neses mundos. O máis preto que estiven de traducir
> documentación con .po foron os titoriais de Inkscape, que veñen en
> formato SVG (subconxunto de XML o mesmo ca Docbook) e só habia que ter
> dúas cousas máis en mente: ser consistente ca terminoloxía usada na
> tradución da GUI e ter en conta as novas etiquetas e marcas que
> aparecian nas cadeas.

Pois iso mesmo: é crítico ter activada a comprobación das etiquetas ao
vivo, e a ser posíbel meter as etiquetas mediante atallos de teclado
(para non confundirse nelas). Ademais hai problemas en manter a
consistencia entre os textos da gui, e o que a documentación di que
son os textos da gui.
E por riba está todo o proceso de compilación, que o máis normal é que
casque catro ou cinco veces antes de que a cousa vaia indo. Isto si
que é desesperante.

Responderlle a