2008/9/24 Jacobo Tarrio <jac...@tarrio.org>

> El miércoles, 24 de septiembre de 2008 a las 00:48:28 +0200, Miguel Branco
> escribía:
>
> > De abaixo arriba: control, shift, Bloqueo de Maiúsculas, Tabulador.
>
>  As teclas chámanse "control", "maiúsculas" (abreviado "maiús."), "bloqueo
> de maiúsculas" (abreviado "bloq. maiús.") e tabulador.
>
> > Non creo que haxa que traducir "shift", eu creo que engadiría MOITA
> confusión
>
>  Non creo que se dea nunca o caso de que un galegofalante que non fale
> inglés saiba que é "shift" pero non "maiús."
>
> --
>

Totalmente dacordo.

Responderlle a