2008/9/24 Adrián Chaves Fernández <adriyeticha...@gmail.com>:
> Pois por min vale, pero se hai acordo ao glosario, que o nome das teclas é un
> dos aspectos en que deberiamos utilizar un termo común. E na miña opinión, e a
> pesar de usar "shift" sempre, "máius" é o mís axeitado ("maiúsculas" cando non
> faga falla abreviar)

Vou tirar pola opción de Jacobo a menos que alguén teña outra
tradución mellor, ainda que penso que pode haber unha certa confusión
do de maiúsculas e bloqueo de maiúsculas.

Ata logo,
                   Leandro Regueiro

Responderlle a