Pois por min vale, pero se hai acordo ao glosario, que o nome das teclas é un 
dos aspectos en que deberiamos utilizar un termo común. E na miña opinión, e a 
pesar de usar "shift" sempre, "máius" é o mís axeitado ("maiúsculas" cando non 
faga falla abreviar)

Responderlle a