2008/11/3, Miguel Branco <bandu...@gmail.com>:
>

Grazas polos ficheiros, afortunadamente, un Daniel fíxomo chegar onte,
e tiven tempo de ir lendo.

Vou a dividir a resposta en dúas partes: respostas e comentarios
acerca do documento este.

RESPOSTAS

> Terceiro. Por parte das empresas. Esencialmente, entenden que a hora de
> traducir atópanse con practicamente os mesmos problemas metodolóxicos e din
> que eles necesitan centrarse máis na calidade ca na cantidade. Tagen Ata
> expresou que para eles como empresa é importante que se formen novos
> tradutores vidos dende o campo das filoloxías... Propoñense interesante
> cuestións neste senso: certficado de tradutor de SWL, ou algo similar, para
> a xente que participe (por definir, só suxestión), participación mediante
> cursos ou similar...

O das risiñas que comenta Leandro non me deixa moi bon sabor, tendo en
conta algún comentario que houbo na primeira reunión. E xuntando iso
cunha das frases destacadas na estrevista ao de Imaxin que apareceu en
mancomun.org, pois indícame pouca cousa "aberta".
Respeito das reunións: a vindeira será, D.m., e se queredes, na
akademy-es, extraoficialmente, iso si, onde poderemos falar das nosas
cousas con calma. Desde un pto de vista máis "profisional", debería
ser en Vigo, na facultade de Tradución e interpretación. Penso que iso
xa o dixera aló atrás.

> Quinto. Problemas da comunidade? Falta de recursos e os específicos das
> ferramen1tas (falta de soporte para tmx nagunhas ferramentas...). Propostas
> varias: fai falta coordinarse así que, calendarios... por servidor
> groupware? (eu), ferramentas sociais? .Mellora na web de trasno (X. Calvo)
> Necesidade dun corrector xa! (todos). Aspell é dificil de adecuar para o
> galego (norma RAG) así que descartase puxar por conseguir isto. Fálase de
> pedir/axudar a que se implante o soporte Hunspell nas ferramentas que se
> empregan xa.

Pero aínda así? pois eu teño votado a andar o corrector Hunspell en
kde3... manda güevos!!!

>Comentase (creo) que hai que focalizar o que se traduce para
> conseguir obxectivos completos (ie. distro+DE).

Iso é o que pretenden facer os de mancomún con Ubunto (Araos)

> Asociación.

Penso que aquí estamos a tocar unha freba sensíbel que non deberíamos tocar.

> Sexto. A conversa avanza identificando que hai un problema de ferramentas
> que nos permitan facer todo o que queremos de maneira grupal. Os trasnos
> opinamos que a tradución ten que ser feita en local, inda que certos
> programas poidan ser xestionados coma se fixo co entrans dende mancomun.org.
> As ferramentas en local permiten maior rapidez traducindo, facilitan a
> homoxenidade, pensadas para a xente que fai o traballo groso... e as
> ferramentas web, coma as interfaces de pootle para programas pouco técnicos,
> curtos, pensados para colaboracións espontáneas... (creo que todo o mundo
> pensaba isto, inda que non se falou exactamente así).

Isto está na liña do que dixera Albert na anterior reunión. Respeito
das funcionalidades dos programas, penso que hai que enumerar o que se
quer que podan facer, e logo facer demonstracións de até onde se poden
levar, para tanto mellorar a destreza dos trasnegos como para saber
realmente onde fallan os programas.

>Descartase entrans en favor de pootle.
A min plin.

> Oitavo. Todo isto de arriba leva a unha de tres: 1. partir de cero e deseñar
> todo o sistema de ferramentas que nos permita traballar así 2. petar na
> porta dos proxectos existentes (gtranslator, lokalize, pootle, Suso fala
> dunha ferramenta de Sun...) para que os implementen 3. involucrarse no
> desenvolvemento dunha das aplicacións xa existentes para que se implemente o
> que se require.
>A 1 parece inviable por ampla, a 2 pénsase que pode ser
> pouco fructifera e a 3 parece a máis razoable. Hanse explorar as 3.
> Pídeselle a unha ferramenta da que partir ou que deseñar que cumpra: só
> recordo a esixéncia de ser multiplataforma e que soporte os estánres
> LISA..., con conversores, diccionario Hunspell.

Noraboa, Casal.

> e engado. De se conseguir completar o punto oito, creo que será a primeira
> vez que a tradución a unha lingua se pensa e realiza dun xeito integrado,
> xuntado a todo o que lle compete (voluntarios, empresas, administración), e
> cunha ferramenta que sirva a todos. Sería o que eu levo maquinando tempo
> dende a exposición de Carballo: que a tradución de SWL a unha lingua como
> conxunto é a entidade fundamental de xestión e non o proxecto individual de
> tradución. Isto nas presentacións para a akademy-es chámolle o METAPROXECTO.

Aínda pode ser completado: falta a parte de formar aos novos
voluntarios (existe iso?), non na utilización da CAT, senón na lingua
termo.

Responderlle a