O Martes 03 Marzo 2009 15:45:26 Miguel Bouzada escribiu:

(Perdón polo cross-posting)
> Adxuntovos a todos un textiño no que desbarro un pouco sobre algunha idea
> cara o futuro ...

Deixando á parte a cuestión de que poderías terlle corrixido a ortografía.....

Tanta preocupación á defensiva por unha cousa tan tanxente ao software libre 
como é un troco no goberno galego dá non boa impresión; eu estou nisto porque 
si, e supoño que as empresas que haxa o estarán por unha cuestión de EBITDA, 
que se consegue que medre mediante cantos máis clientes mellor. Este nivel de 
preocupación dá a entender que a intervención da cousa pública é precisa para 
o sustento do software libre na Galiza.


> Ben e certo que ainda non temos ningunha referencia clara do que pode
> acontecer no futuro, [...]

Correcto (pero supoño que meterán o SIX ese valenciano polas orellas)

> Programa electoral do PP.

Créomo tanto como o dos outros partidos.
No que se refire ao eido educativo, non estou autorizado para achegar nada, e 
penso que os GUL tampouco, só a xente colaboradora habitual de galinux-slax, 
ex-colaboradores destas e os participantes edugal teñen auctoritas, IMNSHO.

> Ocorrencias:
> Ocorreseme que os GULs, grupos de tradutores, outras entidades como as
> empresariais e as vencelladas a educación e demáis axentes implicados no
> movemento do SwL e das fontes abertas constituian un grupo [...]
> cuio fin sexa
> aunar as opinións dos distintos grupos e actuar como portavoces ante a
> futura administración ó fin de manter un control sobre as promesas
> electorais.

E por que esta asimetría?

> No caso de entidades, grupos, etc... que non teñen un estatuto
> social, [...] que dende ellas se nomee un representante, ou xa
> que en todos (ou case) os GULs
> e outros movementos hai persoas vencelladas a elas, estas poderian, e
> engadiria que deben, asumir a defensa dos intereses destes grupos cun voto
> (opinión) específico, sendo preferible sempre a presencia directa e propia
> de cada unha delas (o da endogamia está moi ben pero...).

A persoa xurídica autorizada a falar por min no que se refire ao traballo en 
tradución de software libre que eu fago e veño facendo desde 20080101T0000Z, 
excluíndo o desenvolvemento de códigos fonte tanto de programas escritos en 
linguaxes compiladas como en linguaxes interpretadas con ou sen etapa 
intermedia de byte-code, e aos ficheiros precisos para o sistema de compilación 
e xestión de proxectos, e excluído tamén toda posibilidade de estabelecemento 
de compromisos futuros e mudanzas de dereitos de copia e licenzas de 
distribución é a Asociación Cultural Galega CiberIrmandade da Fala, inscrita 
no Rexistro Central de Asociacións co código 2007/010254-1 (SC).

> que, gustariame, poidan xurdir, suxiro que se faga unha “Cumbre de
> entidades galegas vencelladas coas FLOSS” coa minima tardanza.

Se o fas en fin de semana e con comida paga....

> Continuación do proxecto “mancomun.org” e as súas obras.”derivadas”.

Isto está nas maos do futuro goberno.

> O entrans e os traballos de tradución.

Non vexo cal é o problema, os ficheiros deberían ser enviados aos proxectos 
orixinais.

Responderlle a