2009/3/16 Denís Fernández Cabrera <de...@ceibes.org>

> Penso que é moi importante distinguir o detalle nesta proposta de
> Miguel -- temos que ter, evidentemente, un funcionamento interno o
> mais plural e democrático posible dentro do grupo de traballo e entre
> nos, pero é *absolutamente vital* que presentemos unha postura
> conxunta e coordinada de cara ao exterior.
>
> Ten boa razón Francisco en que o 2M non é o apocalipse nen moito menos
> -- o Software Ceibe existiu antes, e existirá despois. Ten
> necesariamente que trascender esta situación. Pero é que a necesidade
> dun grupo que nos coordine un pouco e que presente un interlocutor
> claro de cara á sociedade xa viña de antes do goberno do bipartito:
> sempre estivo aí, precisamente porque hai demasiadas "sensibilidades"
> que en realidade se diferencian por cuestións que para a maioría da
> poboación -- esa á que temos que convencer -- lle parecen bizantinos.
>
> (Aproveito tamén este correo para comentarvos a todos que non me
> esquenzo de que temos asuntos pendentes ca Xunta e co tema das
> licenzas, Galinux e demais -- asuntos que quedaron truncados polas
> eleccións e que hai que retomar en canto as augas se calmen. Acho, por
> certo, que este "grupo de representantes" podería ser unha boa canle
> para xestionar estes temas.)
>
> Denís.
>

As miñas palabras non viñan tanto a que tema unha debacle, como a que a
mudanza que se ten de producir na administración debe "provocar" unha
mudanza nos nosos xeitos de actuar "cara a galería" (entendendo esto no
senso positivo). Que andamos un pouco espallados esta ben craro, pero cando
falo con xente doutros grupos, a pesares das diferenzas, sempre acabamos
entendendonos e purrando no mesmo sentido, polo que creo que será doado
chegar a posturas comuns.

Esto creo que será positivo en todolos sensos para todos os implicados, por
activa ou por pasiva e cara a administracioón será máis sinxelo consensuar
actividades ao non ter que facer "panos quentes" asegún con quen falen/s.

Sempre tiven a sensación (digo:sensación) de que antes interesaba que
funcionaramos como "reinos de taifas" e sempre pensei (e sigo a pensalo) que
isto só favorecía á outra parte e non a os axentes do SwL.

 M B

-- 
"Por favor, non me envíe documentos con extensións .doc, .docx, .xls, .xlsx,
.ppt, .pptx

Instale OpenOffice dende
http://www.mancomun.org/index.php/component/option,com_content/task,view/id,368/Itemid,113/...,
é LIBRE, DE BALDE, totalmente LEGAL, funciona mellor que outros paquetes de
oficina, e está en continuo desenvolvemento."

Responderlle a