Boas teño unha serie de dúbidas, algunha idea?

Config settings
Confoiguración básica?
Configuracións básicas?
en plural ou singular?
pt. Configurações Básicas
es. Configuración básica.


Unexpected: Can't read the file pointer offset.
Inesperado: Non foi posibel ler o punteiro de paso do arquivo.??

pt. Inesperado: Não foi possível ler o desfasamento do cursor do ficheiro (File pointer offset)
pt br. Inexperado: Não foi possível ler o ponteiro de passo do arquivo.
es. NO ESPERADO: No se puede leer el offset del indicador.

Collation ->
subconxunto de caracteres?

es. Variación, subconjunto, distribución, del conjunto de
caracteres (http://lists.mysql.com/mysql-es/1630)

charset ->
conxunto de carateres?
catálogo de caracteres?

script -> secuencia (de ordes)?

abur

--
dani

Responderlle a