> E que facemos en caso de empate? terei que ler a proposta.
vai un máis a segunda volta, ou faise outra votación cos empatados

> Respecto ao que comenta Damufo de que debe ser o
> presidente quen elixa a directiva, mellor evitar que a directiva odie
> ao presidente por metelos no fregado.
tal como o redactara, os que saen na primeira volta poden optar por concorrer 
á votación OU NON. 

> >> **Márcase como función da directiva certificar as signaturas
> >> electrónicas corresponden con un asociado (art .14.ix)

> Home, e non poderían ser certificadas ademais por un conxunto máis
> amplo de socios? Igual entendín mal...
Poderían delegar a función, pero entendo que a responsabilidade ten que ir 
nalguén que se elixa para a directiva

> >> **Establecese a 'delegación de voto' (art. 25)
> Penso que o da delegación de voto, se temos voto certificado con
> sinatura dixital non sería tan necesario...
Nese caso o voto non sería secreto. En certo sentido non lle vería sentido que 
non o fose porque daquela, poñamos, se hai x persoas que votaron 
anticipadamente e se coñece o seu voto, os demais, á hora de votar poden 
modificar tacticamente o seu voto. 

Terei que revisar como fan as votacións en gentoo, fedora, suse etc igual saco 
ideas

Responderlle a