Ola,
aínda non lin ningunha das propostas, pero vou responder a certas cousas xa.

2009/7/18 Antón Méixome <cert...@certima.net>:
> As erratas ou correccións obvias van simplemente corrixidas. Os cambios
> propostos van ademais marcados con cor. Hai bastantes detalles tocado pero o
> cambio máis importante é a necesaria distinción de situacións en que unha
> persoa ou entidade actúa como socio e cando non. Debido ao sector no que se
> inscriben as actividades vai ser totalmente inevitable que ás veces coincida
> a faceta profesional e a altruísta. Con deixalo claro soluciónase
> facilmente.

Non estaría mal o de distinguir o das situacións.

> 3. Propoño a primeira semana de setembro para a Asemblea constituínte

É moi tarde. Ademais xusto as dúas primeiras semanas de setembro teño exames.

> Gran traballo o de Miguel

Concordo.

> 2009/7/17 Miguel Branco <bandu...@gmail.com>
>> e pídovos que:
>> 1º digades se hai algo que quirades cambiar,algo que obxectar....
>> 2º avisarades de erratas
>> 3º propuxerades data para a asemblea
>>
>>
>> __________ Resultados das votacións __________________________
>> == Directiva Xeral:
>> 1 presidente, 1 secretario 1 tesoureiro: Dani, Marce, Xosé
>> 1 presidente, 1 secretario, 1 tesoureiro, vogais a vontade: Leandro, M.
>> Bouzada, Eu
>>
>> == Duración dos cargos:
>> cada dous anos, igual duración: todos
>>
>> == Método de elección da directiva:
>> *Lista pechada/Presidente por elección directa, elixe directiva: Xosé
>> *a asemblea vota persoas individualmente, o máis elixido será o
>>  presidente
>> que nomea a directiva, a asemblea ratifica a nova directiva: Dani
>> *a asemblea vota persoas individualmente. As persoas máis votadas entran
>> na
>> directiva, tantas persoas coma cargos. Unha segunda volta elixe o
>> presidente.
>> O presidente asigna cargos entre os que máis votos recibiran na primeira
>> volta.: Marce, Leandro, Eu
>> * asemblea vota persoas, individualmente, as máis votadas entran na
>> directiva
>> por orde de importancia (presidente > vicepresidente >...): M. Bouzada
>>
>> == Actas:
>> Na mesma sesión: Xosé, M. Bouzada, Dani (indif) ,Eu
>> Na seguinte sesión: Marce, Leandro, Dani (indif)
>>
>> == Votación electrónica:
>> Só en asemblea ordinaria:  Dani, Marce, M. Bouzada, Xosé, Eu
>> Tamén en asemblea extraordinaria: Leandro
>>
>>
>> __________ Cambios importantes ______________________________
>>
>>
>> Capítulo I.
>> Corrección da denominación (art. 1)
>> Engádese a posibilidade de desenvolver software libre e dar soporte (art.
>> 5.1.v & 5.2.vi)
>>
>> Capítulo II.
>> Reincorporase o asociado xuvenil
>>
>> Capítulo III.
>> Adaptación a unha estrutura: presidente, secretario, tesoureiro (art. 11)
>> Establecese o método de elección de presidente (art. 12.3)
>> Establecese o método de elección da directiva xeral e de como cubrir as
>> vacantes (art.  12.4 & 13.3)
>> Márcase como función da directiva certificar as signaturas electrónicas
>> corresponden con un asociado (art .14.ix)
>> Establecese a 'delegación de voto' (art. 25)
>>
>> ____________ Razoamentos das modificacións _________________
>> Capítulo II.
>> **Reincorporase o asociado xuvenil
>> Eliminárao inicialmente, reincorpóroo por se houber menores de idade, que
>> necesariamente teñen que ser excluídos da directiva xeral. Descoñezo se é
>> obrigado ter este apartado, así que por se acaso, vai incluido.

Parécecheme ben.

>> **Establecese o método de elección de presidente (art. 12.3)
>> A proposta máis votada fora a f. Pero dani propoñía outra similar,  M.
>> Bouzada
>> prefería que os cargos quedasen determinados por unha primeira volta por
>> orde
>> de importancia, e Xosé que era partidario de lista pechadas ou similar. En
>> fin.
>> Redactei o punto en base a proposta (f) e establecendo un xeito de
>> resolver o
>> problema de eliminar o vicepresidente e cubrir as vacantes. Así que a
>> proposta
>> son dúas quendas de votacións, unha de 'escolma' de candidatos e outra
>> 'segunda volta' á francesa para determinar a posición dos candidatos.
>> Nótese
>> que considero que poden darse empates, algo agora mesmo previsible cun
>> número
>> baixo de 'socios'. Votación segreda en 'urna' da que quedan excluídos os
>> xuvenís (menores de 18)  e os patrocinadores (misión: evitar influencia de
>> empresas na elección da directiva)

E que facemos en caso de empate? terei que ler a proposta.

>> **Establecese o método de elección da directiva xeral e de como cubrir as
>> vacantes (art.  12.4 & 13.3)
>> No método de elección do presidente inclúo o de que o  escolla entre os
>> que
>> entran na segunda ronda (que son tantos coma cargos na directiva + 1) quen
>> é
>> na directiva para conxugar aquilo de se o presidente se leva mal con
>> alguén
>> etc coa  'vontade popular'. Os que entran na segunda volta son catro, para
>> que
>> sobre alguén. (Un é o presidente, que elixe quen dos outros tres é o
>> secretario e o tesoureiro e sobra un ).Con isto queda un alguén definido
>> por
>> se houbera que cubrir vacantes na directiva xeral. Non sería calquera, é
>> alguén específico que obtivo votos na elección.
>>
>> Logo, determino que quen faga de 'vicepresidente' sexa o secretario
>> (paréceme
>> o lóxico 2º posto nunha directiva a 3), e que o posto que este deixa libre
>> temporalmente o cubra ese 'cuarto' nas votacións. Penso que non tería
>> sentido
>> que cubrise o posto de presidente ese cuarto.

Paréceme ben. Respecto ao que comenta Damufo de que debe ser o
presidente quen elixa a directiva, mellor evitar que a directiva odie
ao presidente por metelos no fregado.

>> **Márcase como función da directiva certificar as signaturas electrónicas
>> corresponden con un asociado (art .14.ix)
>> Paréceme importante dabondo como para que vaia nos estatutos. A alguén lle
>> haberá quen reclamar se existen votos duplicados etc

Home, e non poderían ser certificadas ademais por un conxunto máis
amplo de socios? Igual entendín mal...

>> **Establecese a 'delegación de voto' (art. 25)
>> Preguntei algo que non tiña sentido: o de cando permitir a delegación de
>> voto.
>> A pregunta sería: para qué permitir a delegación de voto. Pódese delegar
>> voto
>> para elixir presidente?. Isto darase habitualmente nas asembleas
>> ordinarias,
>> excepcionalmente nas extraordinarias. Así que aquí volvo a facer de
>> avogado do
>> demo. Marco que se pode delegar voto comunicándollo ó secretario (para que
>> anote o voto) e facéndoo público, caso de realizar as asembleas
>> presencialmente, con antelación e sempre que o que se vota non sexa algo
>> ambiguo. Para votacións ordinarias isto supoño que é suficiente. -ie.
>> Migramos
>> a web a drupal? si, non... Pagámoslle o gasoil ó preside cando vaia de
>> marcha?
>> non!!... Enténdeseme, non?.

Penso que o da delegación de voto, se temos voto certificado con
sinatura dixital non sería tan necesario...

>> Caso da elección do presidente/directiva  é diferente. O que fixen foi
>> dicir
>> que se  si podería por correo enviando:
>> - un sobre co nome, nº de asociado... (identificador do asociado)
>> - un sobre dentro do outro sen identificación co voto por x persoa
>> - ábrese o 1º sobre no momento da 1º quenda de votación
>> - rexistrase, vota fulanito de tal, e o sobre co voto que o acompaña ponse
>> a
>> canda os demais
>> - compútanse tódolos votos por igual
>> Se o voto se entende como segrego só pode valer isto para a 1º quenda de
>> votación.
>>
>>
>> ::Notas::
>> O estatuto tal como está é bastante ríxido e específico. Pode parecer
>> excesivo
>> na redacción pero penso que é o mellor para evitar problemas por non
>> establecer determinadas cousas. Por exemplo, no modelo de estatuto NON se
>> especifica como escoller a directiva. Só se di que se escolle en asemblea
>> xeral. Neste estatuto especifícariase ata como resolver empates. Paréceme
>> conveniente.
>> Logo, tomando como refente ós estatutos de KDE ev. e Gnome foundation,
>> introducira  o 'patrocinador' con voz pero sen voto: isto está pensado
>> para
>> evitar que a asociación a dirixa 'x' empresa interesada etc. Que conste
>> que
>> non penso en ninguén en concreto pero hai que pensar na posibilidade.

Certo.

Ata logo,
                    Leandro regueiro

Responderlle a