"pero, en todo caso, coa presenza do presidente ou vicepresidente e o
secretario ou persoa que o substitúa."

Non seria mala idea que buscaras vicepresidente en todo o documento e
viras de arranxar o texto nos sitios onde aparece.

Ata logo,
                     Leandro Regueiro

Responderlle a