On Sun, Oct 18, 2009 at 08:20:03PM +0200, Adrián Chaves Fernández wrote:

> En caso de descartarmos subordinada por dito motivo, habería que
> descartar asemade "secundaria" e pode que "auxiliar". Ía dicir que
> me gustaba auxiliar, pero "diálogo" fáiseme máis razonable polo
> momento.

O problema de "diálogo" é que nos textos em inglês "dialog" e
"transient" são usados para cousas diferentes.

Por exemplo, ao falar de diálogos é usualmente mais preciso e
habitual usar o termo "modal" que "transient".

Ainda que na práctica os significados estão relacionados, idealmente
"dialog", "transient" e "modal" teriam que evitar ser traduzidos
usando os mesmos termos:

 - http://en.wikipedia.org/wiki/Dialog_box
 - http://en.wikipedia.org/wiki/Modal_window
 - http://en.wikipedia.org/wiki/Transient_%28computer_programming%29#X

Berto

Responderlle a