> Non sei se sería correcto deixalo en subordinadas. O feito de que as
> xanelas ás que en inglés se lle chaman "transient", por ser, digamos,
> "non permanentes" sexan tamén "subordinadas" a outras, non teño claro
> que permita intercambiar sen máis "temporal"  por "subordinado".
> 
> Un exemplo parvo: as ventaíñas de "capas" e "ferramentas" do GIMP,
> poderíanse entender como subordinadas, pero non "transients"...
> 
> "xanelas accesorias", talvez? Digo para non tomar unha decisión que
> despois teñamos que cambiar outra vez...

En caso de descartarmos subordinada por dito motivo, habería que descartar 
asemade "secundaria" e pode que "auxiliar". Ía dicir que me gustaba auxiliar, 
pero "diálogo" fáiseme máis razonable polo momento.

Responderlle a