>>> Non sei se cheguei a contestar a este correo, pero para consultar as
>>> traducións podelas atopar en http://pootle.lxde.bsnet.se/gl/lxde/
>
> Estiven a botarlle un ollo e vexo que todas as traduccións incurren nun erro
> máis que discutido, un exemplo
> Accións Mostradas nos Menús Contextuais
> Emprego de maiúsculas no comezo de cada palabra

Si. Púxose ao final na guía de estilo?

Os meus parabéns. Agora que está ao 100% debería ser moito máis
sinxelo manter a tradución a un bo nivel.

Ata logo,
                 Leandro Regueiro

Responderlle a