Existe algún mantedor oficial do paquete ao que poder enviarlle os erros do 
dicionario? Porque non me deixa escribir "fuxe" (forma correcta do 
imperativo).

Responderlle a