O Venres, 30 de Outubro de 2009 20:52:36 Iván Penido escribiu:
>       Eu sería partidario de wordpress MU +  un planet. O separo do cms, xa
> que os blogs da comunidade parécenme unha cousa e as noticias do
> proxecto, outra ben distinta que non deben de estar mesturadas.

Non entro en temas técnicos, que me superan moito.

As páxina inicial debería ter unha serie de contidos fixos e outra variábel, a 
das novas, pero esta ten que ter realmente movemento, e a área empregada 
actualmente para novas non se actualiza o que se debera (17 de out, 14 de 
maio, 30 de abril, 27 de xaneiro...).
Para mellorar isto penso que a área de novas da páxina principal debe ser un 
planet (non sei vós, eu escribo na miña bitácora unha vez cada catro meses ou 
así...)

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part.

Responderlle a